NNV

Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med dit køb af ydelser eller services hos Nordisk Villaventilation er der udvekslet en række personoplysninger, herunder særligt

Dit navn 

Din adresse

Din e-mailadresse

Dit telefonnummer

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen af dit køb, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af handlen.

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til 

Nordisk Villaventilation

CVR-nr. 82459111

Tranåsvej 14

9300 Sæby

Tlf.: 98463991

E-mail: nlt@nlt-saeby.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse. 

Ifølge regnskabsloven skal alt vedr. regnskab og fakturering gemmes i 5 år.

Hvis du ønsker at klage over Body Bikes behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.